Algemene Voorwaarden

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door E.J. Make-up Artist, KvK nummer: 33166333.

In deze voorwaarden bedoelen we met ‘we’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’ één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘ik’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’ bedoelen we daarmee de persoon die via onze Nederlandse website (EJMA.nl) een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze website een product bij ons en laat bezorgen. Deze voorwaarden zijn geldig per 1 september 2017. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd op de website te vinden.

Wat koop ik bij EJMA?

Je kan via onze website producten kopen die op dat moment op voorraad zijn. Je kan geen producten reserveren. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling betaald hebt.

In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.
Producten die bij de koop nog niet gemonteerd zijn, zal je zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee.

Welke prijs betaal ik?

Producten
Op onze website vermelden wij duidelijk de prijzen van de producten die je via onze website kan kopen. De prijs die je uiteindelijk betaalt, is de prijs die wordt getoond op het moment dat je op de bestelknop drukt. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

De prijzen van de webwinkel kunnen afwijken van de prijzen in winkels.

Bezorging

De kosten voor het bezorgen van je bestelling naar het door jou opgegeven adres betaal je zelf. Wij geven deze kosten zo duidelijk mogelijk weer op de website. Ook geven we de totale afleverkosten voor je bestelling duidelijk weer tijdens het bestelproces. Zo weet je al waar je aan toe bent voordat je jouw bestelling definitief plaatst. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw.

Eilandbezorging
Voor bestellingen op de Nederlandse Waddeneilanden, die niet als pakketbezorging geleverd worden, betaal je aan de eilandvervoerder (niet aan onze vervoerder) een extra toeslag.

Hoe kan ik betalen?

Op onze website leggen we duidelijk uit hoe je kan betalen voor de producten die je via onze website koopt. Je kan vooruitbetalen (met iDEAL, Visa Card of Mastercard) of bij bezorging. Als je bij bezorging betaalt, betaal je bij pakketbezorging contant met gepast geld en bij vrachtwagenbezorging met PIN, Visa Card of Mastercard.

Betaal je met pin zorg dan dat je voldoende saldo en daglimiet hebt om het bedrag te betalen. Als je het bedrag niet volledig kan betalen zal de vervoerder de bestelling weer meenemen en op een later moment terugkomen. De kosten voor het opnieuw bezorgen betaal je dan ook.

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle bedragen hebt betaald die ermee in verband staan.

Wanneer ontvang ik het product?

Wij zullen het product uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling laten bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons toch niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren, nemen we daarover contact met je op. Spreken we in overleg met je af dat we later leveren, dan bevestigen we die afspraak per e-mail. Als je niet akkoord gaat met de latere levering, mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug op dezelfde manier als waarop je de bestelling betaald hebt.

Wat als er een probleem is met de levering?

Neem contact op met de EJMA Klantenservice: bel EJMA informatielijn 0900 – 235 45 32 (alleen je gebruikelijke belkosten) Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8 – 21 uur, zaterdag van 9 – 21 uur en zon- en feestdagen van 10 – 18 uur.

Wat als ik het product toch niet wil?

Binnen 14 dagen:

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop wilt ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld door je aankoop terug te brengen naar een van onze woonwarenhuizen/vestigingen, het retourformulier in te vullen of door telefonisch contact met ons te zoeken. Stuur daarna het product op jouw kosten terug. Als het product te groot is om het terug te sturen of terug te brengen, kan je het door ons tegen betaling laten ophalen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij ’Hoe ontvang ik het product?’ (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.).

Let er bij het terugzenden of terugbrengen op dat:

 • het niet gaat om een op maat gemaakte product;
 • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
 • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld kaarsen), niet zichtbaar gebruikt is;
 • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt of meeneemt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour stuurt of brengt, ontvang je het bedrag dat je voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

Na 14 dagen en binnen 365 dagen:

Je hebt 365 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om het product te retourneren. Dit kan door het terug te sturen naar het adres dat we daarvoor hebben opgegeven, of het terug te brengen naar één van onze woonwarenhuizen. Als het product te groot is om het terug te sturen of terug te brengen, kan je het door ons tegen betaling laten ophalen. In dat geval gelden dezelfde punten om rekening mee te houden als genoemd bij ’Hoe ontvang ik het product?’ (over aanwezig zijn, verdiepingen en deuropeningen etc.).

Let er bij het terugzenden of terugbrengen op dat:

 • het niet gaat om een op maat gemaakt product;
 • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
 • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld kaarsen), niet zichtbaar gebruikt is;
 • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt of meeneemt.

Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

We behouden ons het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Hoe krijg je je geld terug?

Terugbetaling

Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen, bij annulering of ontbinding van je aankoop, betalen we met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald. Dus wanneer je met creditcard betaald hebt, zie je op de volgende factuur van je creditcard het bedrag teruggeboekt. Als je met iDEAL betaald hebt wordt het geld teruggestort op je bankrekening. Alleen wanneer je bij bezorging contant hebt betaald, betalen we terug door het bedrag op je bankrekening te storten. Bij het ruilen of terugbrengen van de producten in één van onze woonwarenhuizen, zullen we het aankoopbedrag retourneren in de vorm van een tegoedpas. Deze tegoedpas is alleen te gebruiken in onze woonwarenhuizen.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten, dan kan je ons dit tot uiterlijk twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt laten weten. Dit kan bijvoorbeeld omdat het product niet werkt of niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt.

Wat is de garantietermijn?

Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat het product gekocht is. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in de brochures, catalogi, de uitgebreide garantiefolders of op de website. Op het product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die op het moment van aankoop gelden. Met ‘garantie’ bedoelen wij dat wij ervoor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er dan rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

 • je (een kopie van) de vrachtbrief voor het product moet laten zien;
 • je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
 • de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product;
 • de garantietermijnen niet gelden voor planten, EJMA FOOD producten;
 • je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.

Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vind je in onze catalogi, brochures, uitgebreide garantiefolders of op onze website. Op het product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die op het moment van aankoop gelden.

Wat is de garantieprocedure?

We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren, worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat ’op tijd’ is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

Geldt dit ook allemaal als ik een EJMA FAMILY kaart heb?

Heb je een EJMA FAMILY kaart en heb je bij het bestellen je EJMA FAMILY nummer doorgegeven? Dan kan je het product voor onbepaalde tijd retour sturen. Wel gelden verder dezelfde voorwaarden als genoemd onder ’Wat als ik het product toch niet wil?’.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in het privacybeleid op onze website. Dit kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als ik andere opmerkingen, of een klacht heb over EJMA?

Neem contact met ons op via onze contactpagina. Op deze pagina staan onze recente contactgegevens. De procedure om een klacht in te dienen vind je bij de veelgestelde vragen.

En dan nog wat andere punten:

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

Bij verschil tussen de Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.